Protiprávny núdzový stav sa končí!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd mal a má v Slovenskej republike stále absolútnu PREDNOSŤ pri aplikácii základných ľudských práv a občianskych slobôd slovenských občanov pred vnútroštátnym právnym poriadkom. To platilo a platí STÁLE, aj počas a aj po skončení tzv. NÚDZOVÉHO STAVU …V zmysle Uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 24. septembra 2020, sp. zn. II. ÚS 411/2020, cit.: „Aj napriek normatívnemu prvku, opatrenie s povahou hybridného správneho aktu nie je právnou normou, a teda ani nemôže byť všeobecne záväzným právnym predpisom. Zákon preto neobsahuje vo svojom texte osobitné splnomocňovacie ustanovenie na jeho vydanie, ktoré je nevyhnutné pri podzákonných všeobecne záväzných právnych predpisoch.“Je teda právne nespochybniteľné, že UZNESENIE VLÁDY NIE JE NORMATÍVNYM PRÁVNYM AKTOM v zmysle legálnej definície § 1 ods. 1 zákona č. 400/2015 Z. z. !

Uznesenie vlády NEMÔŽE všeobecne zaväzovať obyvateľov Slovenskej republiky. Je to totiž “iba” procesné rozhodnutie najvyššieho kolektívneho orgánu výkonnej moci. Zaväzuje teda len samotnú vládu Slovenskej republiky a/alebo ďalšie štátne orgány. NEZAVÄZUJE však ľudí-jednotlivcov ani kolektívy, slobodné fyzické osoby – obyvateľov Slovenskej republiky. Ak chcela vláda vyhlásiť NÚDZOVÝ STAV, mala tak urobiť prinajmenšom nariadením vlády, ktoré je normatívnym právnym aktom. Preto si opäť pripomeňme, že uznesenia vlády Slovenskej republiky pre jej obyvateľov, ktorými vláda obmedzila a zakázala uplatňovanie základných práv a slobôd podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z., sú NEÚČINNÉ A NEVYKONATEĽNÉ ! Uznesenia vlády Slovenskej republiky nie sú všeobecne záväzné. Ich obsahom sa preto bežný občan môže riadiť dobrovoľne, ALE – NEMUSÍ!

Preto keď sa dnes politickí KLAUNI vytešujú ako nám zabezpečili slobodu, nedajte sa znovu OKLAMAŤ! Liberálni fašisti si už v tichosti pripravujú kladivo na neposlušných občanov – PANDEMICKÝ ZÁKON! Ústava Slovenskej republiky platí aj za tzv. núdzového stavu. Ústava SR určuje, že sloboda pohybu a pobytu, právo pokojne sa zhromažďovať, právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, právo na poskytnutie adekvátnej zdravotnej starostlivosti, právo na vzdelanie, ako aj ďalšie práva môžu byť obmedzené, nie na základe zákona, ale len priamo ZÁKONOM prijatým a schváleným poslancami Národnej rady …. určite NIE uznesením vlády Slovenskej republiky a tobôž NIE vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky!!!

Pri nedostatku právnej legitimity a absencii riadneho legislatívneho procesu mohla byť uplatnená svojvôľa jedného človeka (hlavný hygienik), alebo o diktatúru 16 vyvolených (vláda). Slovensko je momentálne na míle vzdialené od PRÁVNEHO ŠTÁTU! To neznamená, že si nebudeme pamätať zlyhania oboch totalitných vlád a nebudeme požadovať vyvodenie OSOBNEJ ZODPOVEDNOSTI konkrétnych politikov, ktorí pošliapali ústavnosť v našej domovine. V hnutí REPUBLIKA sme vždy na strane zdravého rozumu!

Za slobodu a právny štát!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Už nikdy nepremeškajte žiadne dôležité správy. Prihlásiť sa ku odberu noviniek.

Revolúcia Pravdy

Prihláste sa