Petícia proti povinnému očkovaniu na Slovensku

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Petícia proti povinnému očkovaniu a za zachovanie princípu dobrovoľnosti v očkovaní na ochorenie Covid-19 v Slovenskej republike

My, dole podpísaní občania Slovenskej republiky, využívame týmto svoje ústavné právo na odpor v zmysle ustanovenia článku 32 Ústavy Slovenskej republiky. Nesúhlasíme s porušovaním našich ľudských práv a občianskych slobôd protiprávnou činnosťou ústavných orgánov – vládou Slovenskej republiky, Národnou radou Slovenskej republiky a úradom prezidentky Slovenskej republiky. Rovnako sme presvedčení, že svojou nečinnosťou a alibizmom znemožňuje Ústavný súd Slovenskej republiky účinné použitie zákonných prostriedkov na  ochranu demokratického poriadku základných ľudských práv a slobôd v našej vlasti.

Preto v zmysle znenia  článku 27, odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky  a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve využívame svoje petičné právo a v zmysle článku 2 Ústavy Slovenskej republiky  týmto

ž i a d a m e

ústavné orgány Slovenskej republiky – (i) vládu Slovenskej republiky, (ii) Národnú radu Slovenskej republiky, (iii) prezidentku Slovenskej republiky, aby sa zdržali teraz i v budúcnosti akéhokoľvek konania, ktoré by smerovalo k podmienenej alebo nepodmienenej zákonom stanovenej povinnosti zasahovať do našich ľudských práv a občianskych slobôd tým, že sa bude nariaďovať alebo prikazovať pod hrozbou akejkoľvek sankcie  povinné očkovanie experimentálnymi vakcínami obyvateľov Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na vek, pohlavie, národnosť, rasu, náboženstvo, ekonomický alebo spoločenský status, na respiračné ochorenie Covid-19.

Svojim podpisom vyjadrujeme zároveň svoju slobodnú, vážnu a určitú vôľu, že sme jednoznačne za zachovanie princípu dobrovoľnosti v očkovaní obyvateľov Slovenskej republiky na uvedené respiračné ochorenie Covid-19.

Súčasne

v y z ý v a m e

ústavné orgány Slovenskej republiky, aby teraz aj v budúcnosti dôsledne rešpektovali právo obyvateľov Slovenskej republiky na súkromný a rodinný život a nezasahovali do telesnej integrity obyvateľov Slovenskej republiky v príčinnej súvislosti s tzv. ochranou verejného zdravia.

Bratislava, 21.11.2021

Osoba určená pre styk s orgánom verejnej správy:

JUDr. Lukáš Machala, Pekníkova 19, 841 02 Bratislava

Petičný výbor:

  1. JUDr. Lukáš Machala, Pekníkova 19, 841 02 Bratislava
  2. Mgr. Ing. Nataša Bobocká, Špačinská cesta 109, 917 01 Trnava
  3. Ing. Angelika Františková, MBA, Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad
  4. Mgr. Peter Grutka, Modra Harmónia 3704, 900 01 Modra
  5. Mgr. Monika Gergeľová, Mieru č.5, 044 14 Čaňa

Odkaz na elektronickú petíciu:

Petícia proti povinnému očkovaniu a za zachovanie princípu dobrovoľnosti v očkovaní na ochorenie Covid-19 v Slovenskej republike – Peticie.com

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Už nikdy nepremeškajte žiadne dôležité správy. Prihlásiť sa ku odberu noviniek.

Revolúcia Pravdy

Prihláste sa